Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer i Hørning Badminton


For at skabe gode rammer for fællesskabet i Hørning Badminton har vi udfærdiget disse værdier og retningslinjer, der formidles til alle nye og gamle, aktive og passive medlemmer i Hørning Badminton.
Hørning Badminton vil kendes for at være en klub, der bygger på gensidig respekt, godt socialt fællesskab og god sportslig optræden. Vi ønsker at alle opnår sportslig succes i respekt for den enkeltes formåen.

Respekt, fællesskab og sportslig optræden kendetegner alle fra bestyrelse over udvalg og holdledere til trænere, spillere og forældre.
 

I Hørning Badminton er der plads til alle – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold.

 

Ledere og trænere

 

Vi forventer, at holdledere og trænere viser gensidig respekt ved f.eks.

Vi forventer, at holdledere og trænere viser socialt samvær ved f.eks.

 

Spillere

 

Vi forventer, at spillere viser gensidig respekt ved f.eks.

Vi forventer, at spillere viser ansvar for fællesskabet ved f.eks.

Vi forventer, at spillere viser sportslig optræden ved f.eks.

 

Forældre

 

Vi forventer, at forældre viser gensidig respekt ved f.eks.

Vi forventer, at forældre viser ansvar for fællesskabet ved f.eks.

Vi forventer, at forældre viser sportslig optræden ved f.eks.

 

Bestyrelse og udvalg

 

I bestyrelsen og udvalgene viser vi gensidig respekt ved f.eks.

I bestyrelsen og udvalgene viser vi ansvar for fællesskabet ved f.eks.

I bestyrelsen og udvalgene viser vi sportslig optræden ved f.eks.

 

Konsekvenser ved overtrædelse

 

Ved gentagende overtrædelser eller manglende vilje til at efterkomme anvisninger om de gældende retningslinjer behandles sagerne i Ungdomsspiller Udvalget (USU) eller i bestyrelsen. USU eller bestyrelsen kan sanktionere eksempelvis med 1 dags spillekarantæne, udelukkelse fra træning eller kamp afhængig af overtrædelsens karakter.

Afgørelse kan til enhver tid påklages til bestyrelsen, der afgør sagen på det førstkommende bestyrelsesmøde, evt. ved ekstraordinær indkaldelse af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedsætte et underudvalg til behandling af sådanne disciplinærsager.
 

Disse retningslinjer er vedtaget af bestyrelsen og gælder fra og med sæsonen 2012-2013.