Om klubben

Om klubben

Hørning Badminton er badminton afdelingen i HIF (Hørning Idræts Forening), se endvidere under vedtægter.

Hørning Badminton er ledelses mæssigt delt op så den daglige drift af klubben styres af bestyrelsen, der også koordinerer alle tværorganisatoriske tiltag som fx klubmesterskaber. Det sportslige fokus er lagt i udvalg således at det er USU, SSU og MSU udvalgene der sikrer at det sportslige og sociale niveau i hhv. ungdom, senior samt motionsafdelingerne er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Disse tre underafdelinger af klubben opererer autonomt det vil sige at de har ansvar for eget budget samt aktiviteter.

Udover de sportslige aspekter sikres også turneringsplanlægning og afvikling af et udvalg.

Fælles for de ovennævnte udvalg er at der udover et antal medlemmer fra klubben også deltager mindst et bestyrelsesmedlem i hver.

Hørning Badminton – forventningsafstemning, frivillighed og forpligtelser

I Hørning Badminton ønsker vi at skabe rammerne for, at alle spillere kan glæde sig over badminton spillet. Medlemmer af Hørning Badminton skal derudover møde et fællesskab i klubben, der gør, at de oplever Hørning Badminton som deres klub. De medlemmer, der ønsker at dygtiggøre sig, skal mødes af kompetente trænere, og de spillere som ønsker at dyrker sporten på ”hyggeniveau”, skal opleve gode ramme og kvalitet i afviklingen af deres sport. Hørning Badminton skal derfor være præget af engagement, optimale muligheder og respekt.

En badmintonklub kan dog ikke drives af flotte ord og gode intentioner. Klubben er afhængig af frivillige for at kunne afvikle alle vores aktiviteter, og derfor har vi en forventning om, at vores medlemmer hjælper til i minimum 4 timer ved et af klubbens arrangement i løbet af sæsonen - Af arrangementer kan nævnes følgende:

· Banevagter i forbindelse med stævner

· Fyrværkerisalg (vagter á 4 timer)

· Opsætning af fyrværkeritelt d. 26. dec.

· Nedtagning af fyrværkeritelt d. 1. januar

· Uddeling af flyers i før opstart af fyrværkerisalg

· Hjælp til afvikling af julestævne

Vi har en drøm om at alle hjælper til, men har man, mod forventning, ikke mulighed for at hjælpe til ved en af klubbens arrangementer pålægges man et ekstra gebyr på kr. 400,00 udover det alm. kontingent. Det er nemlig det at vi alle hjælper, som gør at vi kan holde kontingentet på et fornuftigt niveau.

Klubbens målsætning

Hørning Badminton ønsker at være en attraktiv klub for alle mellem 5 og 100 år med lyst til at spille badminton – uanset om man er elitespiller, motionist, begynder eller engagerede forældre, Klubben vil således bestræbe sig på at tilbyde sine medlemmer et varieret udbud af aktiviteter, som kan tilfredsstille individuelle ønsker og behov for træning, motion, konkurrence og socialt samvær.

Referat

Hvert år afholder Hørning Badminton generalforsamling. Se det seneste referat fra generalforsamlingen her.